De handel in producten van zeehonden wordt na deze zomer verboden in Nederland. Die mededeling heeft minister Gerda Verburg (Landbouw) woensdag gedaan aan de Tweede Kamer.

Verburg meldt in een brief dat de Raad van State inmiddels advies heeft uitgebracht over het voorgestelde verbod op de verkoop van artikelen van zadelrobben, klapmutsen en Kaapse pelsrobben. Als de verplichte procedures zijn doorlopen, kan de nieuwe wet na de zomer ingaan.

Een uitzondering op het verbod geldt voor producten van de traditionele zeehondenjacht door de Inuit, de Groenlandse eskimo's, voor levende dieren en voor producten die eerder rechtmatig in Nederland zijn binnengebracht. In zijn laatste dagen als minister zegde Cees Veerman, Verburgs voorganger, de Kamer toe dat het verbod er zou komen. Hij kwam daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, die zijn afschuw uitsprak over zeehonden die worden doodgeknuppeld voor hun vacht.