Wie een conflict heeft over de aankoop van een wasmachine of auto, moet straks naar de kantonrechter. Het kabinet ging vrijdag akkoord met het voorstel van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) om alle zaken die met 'consumentenkoop' te maken hebben, bij de kantonrechter onder te brengen. Nu buigt de civiele rechter zich nog over dergelijke geschillen.

Het gaat alleen om conflicten over tastbare producten, waaronder ook aankopen via postorderbedrijven. Diensten zoals het boeken van een reis of het afsluiten van een verzekering vallen niet onder de categorie consumentenkoop. De kantonrechter buigt zich tot nu toe vooral over geschillen over huur(koop), arbeidsverhoudingen en pacht- en leasezaken.