Winkeliers kunnen hun werk niet goed doen omdat er te veel onnodige regels zijn. Dat stelt het Platform Detailhandel Nederland in het eigen jaarverslag, dat maandag wordt overhandigd aan minister Ella Vogelaar (Wijken, Wonen en Integratie).

Het Platform vindt dat de regering paal en perk moet stellen aan de verschillende regels door meer toezicht op de makers van de regelgeving, de gemeenten. Het platform wil dat de regering met concrete voorstellen komt om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Gemeenten hanteren te veel verschillende regels in de ogen van de winkeliers. Zo zouden vrachtwagens in de ene gemeente acht meter lang mogen zijn, terwijl dat ergens anders tien meter is. Winkeliers krijgen volgens het Platform problemen door deze verschillen, omdat het leveren van goederen erdoor wordt bemoeilijkt.

Ook is het Platform geen voorstander van de invoering van een Europees systeem voor pinbetalingen (SEPA). Door dit systeem neemt het aantal contante betalingen toe en dat zorgt voor een groter risico voor winkels, daar zij met meer contant geld opgescheept zitten, zegt het Platform.