Voor het slagen van een winkel zijn goede productkennis en commerciële vaardigheden van het personeel essentieel. De Perry Academy, het eigen opleidingsinstituut van de winkelketen, staat daarom in het teken van deze twee pijlers. Verder zijn ook het ontwikkelen van het zelfbewustzijn en de flexibiliteit van individuele winkelmedewerkers van groot belang. Dat valt te lezen in de nieuwste editie van vakblad Sport Partner.

De afgelopen zeven jaar is de Perry Academy uitgegroeid tot een veelzijdig traject van vak- en verkoopgerichte opleidingen. Alle opleidingen en cursussen zijn volledig Perry-specifiek gemaakt, waarbij nauw wordt samengewerkt met roc’s. Hierdoor is het grootste gedeelte van het opleidingstraject officieel mbo-gecertificeerd.

Op het vaktechnische gedeelte onderscheidt Perry een aantal branchemodules, waarbij de nadruk op diverse sportdifferentiaties ligt. Ook gaat het verwerven van artikel- en materiaalkennis en het aanleren van verkooptechnieken steeds gepaard met het bijbrengen van kennis over de desbetreffende sport; op een dag dat bijvoorbeeld tennis wordt behandeld, ondergaan de cursisten ook een tennisclinic.