1350 Chinese matrassen die Beter Bed terugriep voor onderzoek, lijken geen gevaar op te leveren voor de gezondheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een monster van een matras bekeken. De resultaten werden door Beter Bed als gunstig omschreven.

"In het door TNO onderzochte monster (matras Slowfoam 300) werd geen 1,2-dichloorethaan, dichloormethaan of methylbromide gevonden. Er werd wel een kleine hoeveelheid benzeen gevonden maar de concentratie ervan kwam niet boven de in Europa gangbare achtergrondconcentratie van de omgeving uit," stelde TNO.

Beter Bed laat nog een tweede matras onderzoeken.