Producenten van wijn en sterke drank kampen met een groot tekort aan flessen. Het tekort is zo ernstig dat sommige bedrijven in financiële problemen dreigen te komen. De sector heeft een brandbrief geschreven aan eurocommissaris Neelie Kroes van mededinging.

De oorzaak van de problemen is er volgens de producenten van wijn, sterke drank en mosterd in gelegen dat glasproducenten bewust een tekort zouden hebben gecreëerd om zo de prijzen op te kunnen schroeven. Er zijn prijsstijgingen gemeld van dertig procent de afgelopen maanden.