De politie wil een website introduceren waarop winkeliers informatie over overvallers kunnen vinden. Met dit voorstel wil de politie de het stijgende aantal overvallen een halt toe roepen. Vorig jaar steeg het aantal overvallen met acht procent.

Het Platform Detailhandel Nederland en Mitex juichen het initiatief toe, maar wijzen er op dat er meer maatregelen nodig zijn om de overvallen aan te pakken. De politieke partijen CDA en de SGP hebben tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen laten weten zich sterk te maken voor meer maatregelen.