De platte televisie is zo populair dat de productie de vraag niet meer aankan. Hierdoor is een tekort ontstaan van miljoenen stuks. Vooral in de Verenigde Staten hebben is het tekort voelbaar. Operators moeten schrapen om te gaan voldoen aan de grote vraag in het vierde kwartaal.

Door een zeer succesvolle verkoop heeft met name Samsung moeite de vraag bij te houden. Dit kan weer positieve gevolgen hebben voor andere merken die wel in de behoefte kunnen voorzien.