Het kabinet moet extra geld beschikbaar stellen voor de beveiliging van winkeliers. Dat stelt het Platform Detailhandel Nederland.

Het CDA heeft naar aanleiding van deze oproep laten weten een plan op te stellen om ondernemers financieel te steunen tegen winkelcriminaliteit. Het voorstel van de politieke partij gaat vooral over de kleine ondernemers. Jan ten Hoopen van de christendemocraten heeft gezegd dat hij 12 miljoen euro vrij wil maken voor beveiliging van de winkeliers.

Het Platform Detailhandel Nederland maakt zich al geruime tijd sterk voor de uitvoering van de motie Van Der Vlies (SGP). In de motie wordt gevraagd om kleine ondernemers tegemoet te komen in de hoge beveiligingskosten door middel van fiscale ondersteuning. Met name voor zelfstandige winkeliers drukken de investeringen zwaar op de bedrijfscontinuïteit.