'Personeel kent inzamelprocedure e-waste niet'

Winkelpersoneel is vaak onvoldoende op de hoogte van procedures rond het werken met afgedankte tl-buizen en spaarlampen. Dat zegt directeur Jan Vlak van Wecycle, dat de inzameling en recycling van e-waste organiseert.

Wecycle gaat zijn instructies actiever onder de aandacht brengen bij de winkels die over een inleverpunt beschikken. Zo moet duidelijk zijn voor winkelpersoneel dat een inzamelbak die gevallen is, niet meer geopend mag worden. “We gaan er op aandringen dat winkeliers onze instructies goed verspreiden onder hun medewerkers”, aldus Vlak.

Het Wecycle-inzamelsysteem an sich is veilig, stelt TNO na onderzoek onder 66 inzamelpunten. Het risico op breuk van de lampen is gering doordat de inzamelbakken in winkels zijn uitgerust met een valbreker. De blootstelling aan kwikdamp voor winkelmedewerkers ligt op maximaal 1,2 miljoenste gram per kubieke meter. De Nederlandse grenswaarde is twintig miljoenste gram per kubieke meter.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends