Sligro en Sperwer hebben voor hun gezamenlijke Edah-overname de vennootschap S&S Winkels BV opgericht. S&S Winkels zal als ‘contractspartij’ optreden tijdens de verdere onderhandelingen met Laurus. Zowel Sligro als Sperwer is voor vijftig procent aandeelhouder van de nieuwe vennootschap.

Sligro verwacht dat de netto koopsom ongeveer 175 miljoen euro zal bedragen. De indicatieve koopprijs bedraagt weliswaar 221 miljoen euro, maar daar zijn ook bedrijfsgebonden passiva, zoals leverancierskrediet, personeels- en belastingsverplichtingen in opgenomen. En die hoeft S&S Winkels niet op te hoesten, aldus Sligro.