Wie benieuwd is naar de modetrends 07/08, vindt een antwoord op zijn vragen op het Stijlatelier.  Dat vindt op 29 juni plaats in Amsterdam, en wordt georganiseerd door het Stijlinstituut. Na een korte introductie toont een aanschouwelijke presentatie met de stijlboeken men, women en kids wat volgend jaar “hot fashion” is. Enkele kaarten (à 135 euro) zijn nog beschikbaar. Aanmelden kan via stijlinstituut.nl

Voor meer evenementen voor fashion- en andere retail, consulteer RetailAgenda.nl