Het aantal coffeeshops in ons land neemt langzaam af. Telde Nederland in 2004 nog 737 coffeeshops, vorig jaar waren dat er 729. 105 gemeenten telden vorig jaar één of meer ‘shops’, dat zijn er twee meer dan het jaar ervoor.