De CNV Dienstenbond is boos op werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die organisatie pleit voor een zwarte lijst voor personeel dat op het werk in de fout gaat. Daarmee zijn eventuele toekomstige werkgevers op de hoogte van de gedragingen van dat personeel.

Volgens de CNV Dienstenbond is zo’n zwarte lijst echter buitenproportioneel. Fedde Monsma van de dienstenbond: ”Als je wordt gepakt voor de diefstal van een rolletje pepermunt en op de zwarte lijst wordt gezet, betekent dit nagenoeg hetzelfde als een beroepsverbod. De huidige regels zijn al vergaand.”

“Oprekking van de bestaande regels leidt tot een onaanvaardbaar grote inbreuk op privacy en rechten van werknemers”, aldus Monsma. “Een melding van een strafbaar feit bij de politie zou in de ogen van VNO-NCW moeten volstaan, om een werknemer op de lijst te krijgen.”

“In het Nederlandse rechtssysteem is men onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Werkgevers treden dit beginsel met voeten met dit voorstel. Melding bij de politie zorgt voor de feiten die leiden tot een procesverbaal. Pas dan kan vastgesteld worden of er een strafbaar feit is gepleegd. Het alleen melden van diefstal in de winkel bij de politie om het mogelijk te maken een werknemer op de zwarte lijst te zetten, geeft aanleiding tot grote willekeur.”