Eurocommissaris Neelie Kroes versoepelt de regels voor staatssteun aan middelgrote ondernemingen. Zo moeten overheden makkelijker MKB-ondernemingen tijdelijk financieel uit de nood kunnen helpen. Kroes hoopt hiermee starters te stimuleren en de banengroei een impuls te geven. Concreet verschuift de drempel voor staatsteun van één naar anderhalf euro miljoen ’staatssteun’.

Voorwaarde voor een bijdrage van de overheid is de samenwerking met private geldschieters die tenminste zeventig procent van het kapitaal moeten ophoesten. Voor regio’s met een financiële achterstand voorziet Kroes wel een uitzondering op die regel. Daar draagt de staat mogelijk tot vijftig procent van het startkapitaal of het overbruggingskrediet bij.

Met de meer coulante houding wil de Nederlandse eurocommissaris “af van het bemoeizuchtige imago van Brussel.” Haar energie investeert ze liever in de bestrijding van grote inbreuken op de mededingingsregels en de staatssteunen.