“Het midden- en kleinbedrijf staat bovenaan de agenda van Europa na decennia van loze beloften”. Volgens eurocommissaris Verheugen (Economie) staat het MKB nu centraal in het beleid, sinds Europa beseft heeft dat het voor banengroei en innovatie garant staat. Neelie Kroes illustreerde die nieuwe koers van Brussel door de regels voor staatssteun aan startende ondernemers te versoepelen.

Joep Rats, secretaris economie van MKB Nederland looft “de coulante houding van Kroes. De overheid kon niet veel doen, omdat Europa het als staatssteun zou verketteren. Daar komt nu gelukkig verandering in”.