Veel ondernemers uit het mkb zien het invoeren van een toeslag voor creditcardbetalingen wel zitten. Onlangs nog voerde KLM een dergelijke toeslag in. “Goed voorbeeld doet goed volgen”, stelt Els Prins, secretaris betalingsverkeer van MKB-Nederland.

De creditcard is voor ondernemers namelijk de duurste betalingsvorm. “Ze betalen anderhalf tot zelfs zes procent over een betaling, afhankelijk van de branche. Hoe fraudegevoeliger de branche, des te hoger het percentage”, aldus Prins.

Ondernemers die vaak hoge bedragen in rekening brengen betalen zich helemaal blauw aan transactiekosten. Prins: “Wat zij betalen staat in geen verhouding tot de kosten van de elektronische transactie.”

In verband met het verbod op prijsafspraken mag MKB-Nederland formeel niet oproepen tot het volgens van KLM’s voorbeeld. “Maar elk bedrijf dat een dergelijke stap neemt, kan ik alleen maar gelijk geven”, stelt Els Prins.