Kinderidolen, zoals K3, Bob de Bouwer en SpongeBob mogen geen ongezonde voeding promoten. Die eis legden de Consumentenbond en de Hartstichting gisteren voor aan minister Hoogervorst (Volksgezondheid). Ook vinden beide instanties dat tv-reclame voor snoep en koek niet mag op momenten wanneer kinderen kijken.

“Fabrikanten schuwen geen middel om hun producten onder de aandacht te brengen”, vinden de Consumentenbond en de Hartstichting. Daarom moet het volgens de drukkingsgroepen afgelopen zijn met “het bombardement van reclame” voor kinderen.

Het aantal obese kinderen in ons land is de afgelopen tien jaar verdubbeld.