In sectoren met moeilijk te mobiliseren personeel overweegt vakbond FNV nieuwe, Amerikaanse actiemethodes. De bond denkt aan bijvoorbeeld de horeca en ict-sectoren. Zo krijgen FNV-bestuurders en –kaderleden training in organizing van Amerikaanse collega’s. Daarbij worden een actieve benadering van potentiële leden gehanteerd. Bovendien gaat de vakbond meer de publiciteit zoeken.

FNV-bestuurder Eddy Stam: “Vakbondsmacht is niet alleen ledenaantallen. Imagoschade heeft vaak meer effect dan een staking.”