Het verbieden van de verkoop van mixdrankjes in de supermarkt, is strijdig met Europese regelgeving. Dat stelt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “Bovendien weet het CBL dat er geen meerderheid voor is in de Kamer”, aldus hoofd voorlichting Miranda Boer. “Dit bleek uit de behandeling van het voorstel voor de nieuwe Drank- en Horecawet in de Kamer, voor de zomer.”

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer van afgelopen week kondigde het Kabinet aan van plan te zijn een dergelijk verbod in te voeren. Het verbod op Breezers en andere mixen in de supermarkt is volgens het CBL “pure symboolwetgeving.” Het ziet liever een strafbaarstelling van te jeugdige kopers opgenomen worden in de wet.