In de landen die de euro als betaalmiddel hebben, is de werkloosheid in augustus licht gestegen. Was in juli nog 7,8 procent van de bevolking werkloos, in augustus steeg dat tot 7,9 procent. Daarmee ligt het percentage mensen zonder baan overigens nog wel ruim lager dan in augustus 2005, toen 8,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat. Dat blijkt uit gegevens van Eurostat.