ICT is volgens managers geen bron van groei en innovatie. Dat komt doordat het geen directe rol speelt in de strategische bedrijfsvoering. Dat is de conclusie uit een onderzoek van het managementadviesbureau Quint Wellington Redwood. Het onderzoek werd gehouden onder 64 eindverantwoordelijken op ict-gebied in de Benelux.

ICT-personeel is niet in staat om hun strategische belang duidelijk te maken, waardoor managers ict vaak als een noodzakelijk kwaad zien en niet als innovatiebron.