Minister Joop Wijn van Economische Zaken wil dat het kabinet snel met een regeling komt voor zwangere vrouwelijke ondernemers die zich tegen arbeidsongeschiktheid willen verzekeren.

Sinds de afschaffing eind 2004 van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) is het voor vrouwelijke ondernemers moeilijk zich te verzekeren tegen inkomensderving als gevolg van zwangerschap. Particuliere verzekeraars hebben hiervoor belemmeringen opgeworpen, die maar moeilijk te slechten zijn. Wijn pleitte donderdag voor een acceptatieplicht voor verzekeraars of een publieke regeling.