De autonavigator van Garmin blijft ondanks de rechtsgang door TomTom in de rekken. Volgens TomTom heeft Garmin inbreuk gemaakt op de ontwerpbescherming die rust op de TomTom GO. “Naar voorlopig oordeel is daarvan geen sprake”, oordeelde de rechter over die aanklacht. Toch gaat de juridische strijd verder. Met een meer uitgebreide bewijslast procedeert TomTom verder via de bodemprocedure die eerder dit jaar is gestart.