Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf wil meer invloed op het beroepsonderwijs. Volgens MKB-Nederland verloopt de samenwerking nu zo stroef, dat een steeds groter wordend gebrek aan goed opgeleide vakkrachten ontstaat. Dat is de conclusie uit een onderzoek van TNS-NIPO.

In het onderzoek verwijten de bedrijven de leiding van scholen arrogantie omdat niet geluisterd wordt naar de behoeften van de ondernemers. De werkgeverskoepel wil daarom meer zeggenschap krijgen over de bestedingen van onderwijsgeld voor hbo, mbo en vmbo.