Malafide webshops aan banden

Webshops die consumenten oplichten door betaalde goederen niet te leveren kunnen straks worden vervolgd. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend.

In 2012 werden bijna 370 duizend consumenten slachtoffer van fraude bij online winkelen, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij ging het met name om aankoopfraude, waarbij goederen of diensten niet geleverd worden terwijl ze wel betaald zijn.

Strafrechtelijke vervolging van malafide etailers is tot nu toe lastig omdat verkoop van goederen op internet zonder de artikelen te leveren, volgens de huidige jurisprudentie niet zonder meer een veroordeling voor oplichting oplevert. Met de wetswijziging kan het openbaar ministerie de oplichters beter vervolgen. Benadeelde consumenten kunnen zich dan als benadeelde partij voegen in het strafproces en een schadevergoeding eisen.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends