HEMA mag zijn klanten via internet notarisservices aanbieden. Dat heeft de rechter donderdag bepaald.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) legde de zaak voor aan de tuchtrechter omdat men vreesde dat de zorgplicht van notarissen onvoldoende werd gewaarborgd. Volgens de rechter is daar geen sprake van omdat de uiteindelijke akte voor een samenlevingscontract of testament op een notariskantoor wordt gecontroleerd en daar passeert. Wel heeft de rechter bepaald dat gegevens van cliënten alleen op servers mogen worden opgeslagen die worden beheerd door notarissen. Binnen drie maanden dient HEMA aan deze maatregel te voldoen.

Met de uitspraak wordt duidelijk dat er ruimte is voor innovatieve producten als deze dienst, laat directeur financial services André Lucas van HEMA weten. De service combineert de vraag van de moderne consument naar een efficiënt product met de kennis van kwaliteitsnotarissen, stelt Jean-Paul Bolhaar die namens de aangesloten notariskantoren het woord voert. Hij heeft het aantal gepasseerde aktes op zijn kantoor zien verdubbelen sinds de lancering van de dienst. “We hebben hiermee een nieuwe doelgroep weten te bereiken.”

HEMA startte in oktober 2013 met de online notarisservice. Inmiddels hebben zich 26 notariskantoren hierbij aangesloten. Consumenten stellen op de website van de winkelketen een conceptakte voor een samenlevingscontract of testament op. Die standaarddocumenten die zij online invullen worden daarna ondertekend door een notaris die men zelf kan kiezen. Sinds de start van de service werden volgens HEMA ruim 2500 documenten opgemaakt.