Europa heeft een voorlopig akkoord bereikt over het omgaan met klantgegevens. Partijen die de regels overtreden kunnen een boete na maximaal vier procent van de jaaromzet krijgen.

Organisaties die over veel klantgegevens beschikken, zoals webwinkels, moeten iemand aanstellen die zich volledig bezighoudt met het bewaken van de privacy. Wanneer daarnaast informatie op straat belandt door een datalek moeten ze dat binnen 72 uur melden.

Het is goed nieuws dat de privacyregels in de lidstaten gelijk worden, vindt belangenorganisatie Thuiswinkel.org. Tegelijkertijd wijst de organisatie erop dat niet alle klantgegevens even privacygevoelig zijn. Het verwerken van gewone data moet relatief eenvoudig blijven, terwijl de consument voor privacygevoelige informatie expliciet toestemming kan geven.

Om te zorgen dat de online handel tussen verschillende EU-landen niet wordt belemmerd moeten de nationale toezichthouders goed samenwerken. Als de ene privacywaakhond strenger is dan de andere kan dat volgens Thuiswinkel.org leiden tot concurrentienadeel.