‘Groot tekort aan hoger opgeleid e-commercepersoneel’

Ruim de helft van e-commercebedrijven verwacht het komende halfjaar moeilijk vervulbare vacatures. De belangrijkste oorzaak is een tekort aan sollicitanten of een tekort aan sollicitanten met online werkervaring. Dat concludeert Thuiswinkel.org na onderzoek onder zijn leden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in samenwerking met Human Capital Tafel Logistiek.

In Nederland zijn ruim twintigduizend hoger opgeleide mensen met specifieke e-commercevaardigheden werkzaam. Het afgelopen jaar stonden ruim 7.800 vacatures open voor onder meer specialisten op het gebied van online marketing, webshopmanagement of -logistiek, softwareontwikkeling en data-analyse. Dit aantal loopt naar verwachting van Thuiswinkel.org in de nabije toekomst verder op, omdat alle werkgevers een groei van het aantal vacatures rapporteert.

Iets meer dan de helft van de werkgevers vindt het moeilijk om een online marketeer te vinden, terwijl de vacatures voor data-analisten (37 procent), frontend developers (34 procent), softwaredevelopers (33 procent) en customerjourneyexperts (30 procent) eveneens lastig te vervullen zijn.

Vier op de tien werkgevers kiest ervoor om mensen aan te nemen met minder werkervaring in het vakgebied en zorgen voor externe bijscholing of interne training. Drie op de tien werkgevers intensiveert de wervingsinspanning, waarbij 22 procent voor personeel over de landsgrenzen kijkt. Verder ervaart ruimt twee op de drie werkgevers tekortkomingen in de vaardigheden van hun eigen personeel.

Thuiswinkel.org lanceerde vorig jaar het actieprogramma e-Academy om het hoger onderwijs in Nederland beter af te stemmen op de gevraagde competenties door online retailers. De uitstroom van de dertien grote hbo-instellingen waar inmiddels mee wordt samengewerkt is onvoldoende, stelt programmamanger Sophie van Rooij. “Versnelde uitbreiding van het aantal opleidingen met e-commercecompetenties is noodzakelijk om de online groei van het Nederlandse bedrijfsleven bij te kunnen houden.”

RetailTrends