Lidl wil meer vrouwen in Nederlandse top

Lidl wil meer vrouwen in Nederlandse top

Lidl wil dat de Nederlandse bedrijfsleiding binnen drie jaar voor dertig procent uit vrouwen bestaat. Daartoe heeft de supermarktketen de charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend.

De leidinggevende posities bij de Nederlandse tak van Lidl worden nu voor twintig procent ingevuld door vrouwen. Een diverser personeelsbestand draagt volgens de retailer bij aan een betere werkcultuur en daardoor beter resultaat. Lidl is een van de 260 bedrijven, instellingen en overheden die de charter al hebben ondertekend en de eerste supermarktketen.

Talent naar de Top is tien jaar geleden in het leven geroepen door VNO-NCW, FNV en de SER. Bedrijven die het verdrag ondertekend hebben presteren volgens directeur Yelly Weidenaar van Talent naar de top driemaal beter dan gemiddeld bij het realiseren van diversiteit in de top. 

Uit een onderzoek van RetailTrends naar vrouwen in de retailtop vorig jaar, bleek dat ruim zestien procent van de bestuurders bij de honderd grootste Nederlandse retailers vrouw is. Daarmee scoort de sector boven het gemiddelde van 9,6 procent. 

RetailTrends