Emté-ondernemers achter overgang naar Jumbo en Coop

Emté-ondernemers achter overgang naar Jumbo en Coop

Een meerderheid van de franchisenemers van Emté schaart zich achter de collectieve overgangsregeling naar Jumbo en Coop. Dat is de uitkomst van een ingelaste ledenvergadering, die maandag werd gehouden.

Zowel voor de ondernemers die naar Jumbo gaan als de groep die naar Coop overstapt, ligt een basispakket met afspraken. Die vormen volgens de franchisevereniging ‘een goede basis’ om met individuele franchisers het gesprek aan te gaan. De gemaakte afspraken worden momenteel uitgewerkt in een juridisch document en naar verwachting snel ondertekend.

Tijdens de onderhandelingen met Jumbo en Coop heeft de continuïteit van de huidige Emté-ondernemers voorop gestaan, zegt voorzitter Kees Vader van de franchisevereniging. “Met het akkoord kan de blik op de toekomst worden gericht.” Tijdens en na de ombouw worden de ontwikkelingen rond de individuele uitwerking gemonitord door het Emté-franchisebestuur. 

Naar verwachting worden dit jaar de eerste Emté-franchisewinkels omgebouwd naar Coop, waarna de rest volgend jaar volgt. Voor Jumbo staat de ombouw van de franchisevestigingen gepland in het voorjaar van 2019.

RetailTrends