Nederlandse consumenten denken over vijf jaar 37 procent van hun totale bestedingen aan producten en diensten in webshops uit te geven. Dat blijkt uit het nieuwe ShoppingTomorrow Consumentenonderzoek, waarvoor ruim duizend consumenten door GfK zijn ondervraagd.

Momenteel gaat een kwart van alle totale bestedingen aan producten en diensten online, stellen de onderzoekers. De experts van ShoppingTomorrow, die ook voor het onderzoek zijn ondervraagd, verwachten dat in 2013 liefst 44 procent van de consumentenbestedingen online gaat.

De grootste relatieve stijging wordt verwacht binnen food en nearfood. Het aandeel van de online boodschappen ontwikkelt zich volgens consumenten van vier procent dit jaar naar 22 procent in 2023. Experts zijn juist terughoudender, met een verwacht online aandeel van dertien procent in 2023. “Het staat vast dat de online verkoop van dagelijkse boodschappen een aardige vlucht gaat nemen”, stelt programmamanager Inge Demoed van ShoppingTomorrow.

Consumenten voorspellen verder dat hun online bestedingen vooral in health & beauty en home & garden zullen toenemen. Deze productcategorieën staan volgens het onderzoek nu nog in de kinderschoenen, maar consumenten voorzien een verdubbeling van het online aandeel. Health & beauty groeit naar verwachting van twaalf naar 24 procent en home & garden van elf naar 23 procent. Experts houden het bij een online aandeel van respectievelijk 22 en twintig procent. Voor alle overige categorieën geldt dat experts een grotere stijging verwachten van het online aandeel dan consumenten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders steeds meer producten of diensten via buitenlandse webshops kopen. Zo heeft 53 procent weleens iets in Azië gekocht. Verder winkelt 77 procent van de Nederlandse online kopers bij een (internationale) marktplaats, zoals die van Amazon en Alibaba. Twee op de drie consumenten denkt in 2023 evenveel bezoeken aan de binnenstad af te leggen.