De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet vanwege de coronacrisis minder streng toe op eerlijke concurrentieverhoudingen in Nederland. “Dit zijn bijzondere omstandigheden die vragen om bijzondere oplossingen. Dit is geen normale tijd”, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep tegen het FD

Door de versoepeling van de regels kunnen supermarkten elkaar informeren over hun voorraden en logistieke dienstverleners mogen met elkaar samenwerken. Ook mogen branches afspraken maken over een versoepeling van de debiteurenregels. 

Deze crisisaanpak houdt niet in dat de ACM alles door de vingers ziet. Retailers kunnen alleen nu, in het kader van het algemeen belang, afwegingen maken die normaal gesproken niet snel gemaakt zouden worden. “Het mededingingskader is hierop toegeschreven. Het is ook op de lange termijn helemaal niet goed voor de concurrentie als nu opeens een groot deel van de bedrijven failliet gaat”, aldus Snoep.