De Nederlandse banken verstrekken nauwelijks coronakredieten aan kleine ondernemers. Dat constateert het FD op basis van een overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken elke twee weken publiceert. 

Banken zouden, volgens kenners van het midden- en kleinbedrijf, 'geen zin hebben om deze kredieten te verstrekken'. Zo laat Han Dieperink van adviesbureau Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) aan de krant weten voor zo'n twintig klanten een aanvraag te hebben ingediend voor de regeling Klein Krediet Corona (KKC) die op 29 mei werd gelanceerd. Sinds die dag staat de Nederlandse staat voor 95 procent garant voor overbruggingskredieten van tienduizend tot vijftigduizend euro. "Twee aanvragen lopen nog, de rest is afgewezen", aldus Dieperink. Terwijl het volgens hem om bedrijven gaat die in de kern gezond zijn. "Het lijkt er sterk op dat de banken geen zin hebben in deze regeling."

Volgens MKB-Nederland zetten de banken de KKC 'niet prominent in de etalage'. "Ze lijken niet erg happig op kleine kredieten waar ze nauwelijks op kunnen verdienen." Voor de regeling mogen de banken vier procent rente rekenen, wat neerkomt op achthonderd euro op jaarbasis voor een krediet van twintigduizend euro. Volgens investeringsplatform BridgeFund kan dat bedrag niet uit. "Daar moeten de banken de jaarrekening voor controleren, de risico's inschatten en het contact onderhouden."

Kleine bedrijven lijken wel degelijk behoefte te hebben aan de coronakredieten. Micro-financier Qredits, die een regeling vergelijkbaar met de KKC aanbiedt, zegt inmiddels ruim duizend aanvragen te hebben binnengekregen. "Veel ondernemers hebben momenteel liquiditeitsproblemen en behoefte aan kleinere overbruggingskredieten", aldus directeur André Dolsma. 

De banken zelf benadrukken dat het loket openstaat, maar geven geen cijfers vrij omtrent het aantal aanvragen en afwijzingen. Volgens Rabobank is er zeker interesse voor de coronaregeling, maar 'stoppen veel ondernemers tijdens de oriëntatiefase met het proces', bijvoorbeeld omdat ze twijfelen over de extra schuld of willen afwachten hoe het virus zich verder ontwikkelt.