Het eindbod van Wehkamp voor het sociaal plan voor zijn werknemers is door de FNV-leden unaniem afgewezen. Dat meldt de vakbond, die een ultimatum heeft gesteld. "Wehkamp moet het ultimatum serieus nemen", waarschuwt Ali Aklalouch, bestuurder van FNV Handel. "Als ze dat negeren en niet met goede afspraken komen voor een sociaal plan, dan volgen er nog andere acties deze zomer."

Wehkamp kondigde half juni een reorganisatie aan. FNV eist onder meer een betere beëindigingsvergoeding voor alle werknemers en een betere begeleiding van werk naar werk en voor scholing. "Ook mag niemand onder slechtere voorwaarden gedwongen worden om straks een andere functie te accepteren", aldus Aklalouch. 

Volgens de bond verliezen 82 werknemers hun baan bij de webwinkel. Het distributiecenturm in Maurik wordt door Wehkamp-eigenaar Apax Partners verkocht. Daarnaast wordt ook het hoofdkantoor en het dc in Zwolle door de reorganisatie getroffen. De vakbond stelt dat er helemaal niet gereorganiseerd hoeft te worden bij Wehkamp. Volgens de FNV gaat het er door de coronacrisis beter dan ooit. "Apax wil gewoon meer winst maken. Dan mag daar ook wel iets fatsoenlijks tegenover staan voor de medewerkers die zich jarenlang voor het bedrijf hebben ingezet."

Een woordvoerster van Wehkamp meldt in een schriftelijke reactie dat Wehkamp zich niet herkent 'in de striktheid waarmee de bond het presenteert'. "Wehkamp heeft de bereidheid getoond om tot een gedegen sociaal plan te komen en heeft daartoe voorstellen aan de vakbonden gedaan die niet tot een concreet tegenvoorstel vanuit de vakbonden hebben geleid tot teleurstelling van Wehkamp."

Volgens de woordvoerster is de reorganisatie nodig 'om tot een wendbare en efficiënte organisatie te komen'. "Dit vanuit de strategie van Wehkamp die erop gericht is om nog beter in te kunnen spelen op de snel veranderende onlinemarkt."