Vanaf maandag zijn supermarkten twee uur per dag alleen open voor ouderen en klanten uit kwetsbare groepen. Daarmee voldoen de supermarkten aan de plicht die het kabinet heeft opgelegd, meldt brancheorganisatie CBL.

Het CBL benadrukt dat deze groepen ook buiten deze uren welkom zijn. "Want supermarkten willen voorkomen dat zij zich buitengesloten voelen." De 'ouderenuurtjes' gelden in supermarkten die ruimte hebben voor meer dan dertig mensen tegelijk.

Veel supermarkten zijn volgens het CBL vanaf maandag van 7.00 tot 8.00 uur voor klanten uit kwetsbare groepen geopend, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Daarnaast kiest elke supermarkt zelf een tweede uur. Na de eerste week worden de speciale openingsuren geëvalueerd. "Daarbij kijkt de branche niet alleen naar de behoefte aan de uren bij de kwetsbare groepen en het gebruik van deze uren, maar ook naar de effecten voor andere klanten die met beperktere openingstijden te maken krijgen." Het CBL wijst erop dat onder meer ouderenorganisaties zich inmiddels kritisch hebben uitgelaten over deze uurtjes en dat die voor maatwerk pleiten.

Het CBL zegt dat er op veel plaatsen al maatwerk wordt geboden. Volgens de brancheorganisatie hebben honderden supermarkten al een ouderenuurtje op locaties waar daar behoefte aan is en bieden veel supermarkten extra service met bijvoorbeeld lokale bezorgdiensten. "Het kabinet heeft eerder deze week echter overhaast en ondoordacht besloten dit maatwerk te negeren en de speciale openingsuren voor elke supermarkt te verplichten, ook in wijken waar bijvoorbeeld relatief weinig ouderen en mensen uit andere kwetsbare groepen wonen."