Het totaal aantal fysieke betalingstransacties in Nederland loopt terug, nu het coronavirus ook hier weer oplaait. De relatie tussen het aantal besmettingen in een bepaald gebied en een daling van het aantal transacties is vooral goed zichtbaar in het supermarktbezoek, stelt ABN Amro in een nieuw rapport.

De bank spreekt van een 'sterke negatieve relatie tussen COVID-19 en de frequentie van supermarktbezoek'. In gemeentes waar het aantal besmettingen hoger is, zijn mensen banger om de deur uit te gaan. Omdat levensmiddelen een essentiële behoefte zijn nemen de totale uitgaven hieraan niet af, maar het aantal transacties daalt wel. Consumenten brengen dus minder vaak een bezoek aan de supermarkt, maar geven per bezoek meer uit. 'Daarnaast bestellen consumenten in zwaar getroffen gebieden meer boodschappen online, zeer waarschijnlijk omdat ze liever niet zelf de supermarkt in gaan', aldus ABN Amro.

Het totaal aantal transacties, online en offline, van ABN-pashouders daalde in de laatste twee weken van september met acht procent ten opzichte van een jaar eerder. In augustus bedroeg de daling nog vier procent in vergelijking met vorig jaar. 

Eerder deze week meldde Bureau RMC dat de verscherpte coronamaatregelen geen negatief effect hebben op de drukte in de winkelstraten. De drukte nam weliswaar met 1,9 procent af, maar dat zou vooral met de regen te maken hebben gehad. Wel is het veel rustiger dan een jaar geleden.