De onderhandelingen over een nieuwe supermarkt-cao zijn vastgelopen. Het bod dat de werkgevers op tafel hebben gelegd, zou zo laag zijn dat het personeel geld moet inleveren per 1 januari 2021. "Wij gaan nu in overleg met de achterban over de maatregelen", aldus Mari Martens, sectorhoofd FNV Handel.

De supermarkten zouden een loonsverhoging van 1,5 procent hebben aangeboden en nog eens een verhoging van 2,5 procent op 1 maart in 2022. Volgens Martens een bod dat ver onder het inflatieniveau ligt. Met de stijging van de pensioenpremie erbij pakt die verhoging negatief uit voor het nettoloon. "En dat terwijl de omzetten in de supermarkten het afgelopen halfjaar gemiddeld met zestien procent zijn gestegen", stelt het sectorhoofd. 

Volgens het Vakcentrum zouden de supermarktwerkgevers juist een pakket hebben aangeboden waarbij het personeel er in twee jaar 7,5 procent op vooruit gaat, waaronder een loonstijging van vier procent. Wel moet - door de lage rente - de pensioenpremie flink omhoog. "We betreuren het feit dat we er vandaag niet uit zijn gekomen. We willen graag snel een akkoord over een nieuwe cao en willen dan ook graag verder onderhandelen", aldus Patricia Hoogstraten, directeur van het Vakcentrum.

Aankomende woensdag overlegt de vakbond met zijn kaderleden over de vervolgstappen die het gaat nemen. Eerder verliet vakbond CNV al de onderhandelingstafel voor de nieuwe cao.