Minder verspilling, een langere levensduur, hergebruik, delen, producten als dienst: de circulaire economie zit in een stroomversnelling. Maar we staan pas aan het begin. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving telt ons land weliswaar 85 duizend circulaire initiatieven, maar dat betreft vooral al langer bestaande bedrijven zoals schoenmakers of fietsenmakers. Slechts vijftienhonderd initiatieven betreffen innovaties. Dat zijn met name nieuwe technieken voor recycling. Voor substantiële besparingen van grondstoffen zijn echter nieuwe productontwerpen of baanbrekende businessmodellen nodig.


Uitdagingen
Retail vervult daarbij een spilfunctie. Maar het is een hobbelige weg met veel uitdagingen. Ketens moeten opnieuw ingericht worden, waarbij er voor iedere partij een verdienmodel moet zijn. Nieuwe logistieke systemen mogen niet meer negatieve milieu-impact hebben dan het hergebruik van producten oplevert. Bij as-a-service-businessmodellen dient er fors voorgefinancierd te worden, terwijl inkomsten pas later binnenkomen.


Instock
Tóch zijn er boeiende...