Intersport door een fundamentele koerswijziging loodsen: zie hier de taak van ceo Steve Evers. De opkomst van direct-to-consumermerken en pure players dwingt de inkooporganisatie tot verticalisatie. Verre van eenvoudig, erkent Evers. “Dit had al heel snel kunnen sterven in schoonheid.” Een gesprek over die omslag en hoe je de neuzen dezelfde kant op krijgt én houdt.

Ze kunnen zo op een tegeltje: Nobody can do it alone. The group interest overwrites the individual interest. We don’t do it your way, we do it the best way. Zomaar een paar oneliners die Steve Evers sinds zijn aanstelling als ceo van Intersport International Corporation (IIC) introduceerde.

“Ik denk graag in oneliners”, vertelt hij. “Ieder jaar verzin ik er wel een paar. En ik blijf ze tot vervelens toe herhalen, tot ik merk dat ze breed binnen de organisatie opgepikt worden.” Die krachtige zinnen helpen volgens hem het belang van samenwerking te benadrukken en ingewikkelde materie simpel te maken. “Want retail is geen hogere wiskunde, maar wel complex.”

Voor...