Heeft u ook zo lekker genoten van die mooie nazomer met dat heerlijke zonnetje en die aangename temperaturen? Het bleef maar terrassenweer. Voor veel retailers is de keerzijde dat de consument de aanschaf van een fraaie wintergarderobe of een gezellig nieuw interieur maar even uitstelt. En hoewel het misschien wat kort door de bocht is, bekruipt mij bij dat mooie weer een wat unheimisch gevoel.

Want bij dat prettige nazomerzonnetje stond de opwarming van de aarde nadrukkelijk op de publieke agenda. Zo kwam het IPCC met de noodkreet dat de opwarming beneden de anderhalve graad moet blijven om te voorkomen dat we tot ons middel in het water staan en er migratiestromen op gang komen die hun weerga niet kennen. Ondertussen werd er onder voorzitterschap van Ed Nijpels druk gewerkt aan een Klimaatakkoord en kreeg Urgenda gelijk in de klimaatzaak tegen de overheid, wat betekent dat Nederland in 2020 25 procent minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. In 2016 was dat nog maar twaalf procent!

Aan de slag
Het moet anders. Om de wereld leefbaar te houden moeten we echt versnellen. Iedereen zal een bijdrage moeten leveren....