Zes jaar geleden sloot het laatste V&D-warenhuis de deuren. Inmiddels is het roemruchte warenhuismerk online aan een tweede leven bezig. De omzet groeit gestaag richting respectabel niveau en er worden zelfs overnames gedaan.


In deze rubriek zoomen we normaalgesproken uitgebreid in op het verleden van een merk. Hoe is het allemaal begonnen, waar vindt de populariteit van de hoogtijdagen zijn oorsprong, wan neer kwamen de eerste kinken in de kabel en hoe is het merk er uiteindelijk weer bovenop gekomen? Wie zijn de sleutelfiguren die de koers op bepalende momenten positief dan wel negatief hebben bepaald? 


Het verhaal van V&D is zo alom bekend en vaak verteld dat we ons beperken tot de ultrakorte versie. Opgericht in 1887 door Willem Vroom en Anton Dreesmann....