'Gunstig vooruitzicht voor mkb-winkeliers'

Nederlandse winkeliers in het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf 2015 weer rekenen op groei. De detailhandel groeit volgend jaar weer met 0,75 procent. Dat blijkt uit het Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2014 en 2015 van onderzoeksbureau Panteia.

Doordat de inflatie dit jaar lager zal liggen dan in 2013, stijgt de koopkracht van consumenten. Daarnaast neemt het beschikbaar inkomen toe door een verlaging van de pensioenpremie.

Desondanks krimpt de detailhandel dit jaar nog met een half procent. Dat komt doordat consumenten dit jaar nog veel sparen en pas vanaf volgend jaar meer spenderen. Vooral de uitgaven aan woninggerelateerde producten zullen toenemen door een verbetering van de woningmarkt.

De internetverkopen vormen hierin een uitzondering. Die groeien dit jaar al met acht procent stevig verder, aldus de onderzoekers.

De volledige prognose is hier te downloaden.

RetailTrends