Winkelleegstand neemt verder toe

Het percentage winkels dat leegstaat is in 2014 voor het zevende jaar op rij gestegen. Inmiddels staat 8,7 procent van het totale winkelvloeroppervlak leeg, ongeveer een procentpunt meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Tot 2010 lag het leegstandspercentage nog onder de zes procent. Meer dan één op de drie winkels staat in 2014 langer dan drie jaar leeg. Daarnaast is het volgens het PBL opvallend dat de aanvangs- en frictieleegstand, waarbij winkels minder dan een jaar leegstaan, fors is toegenomen. Zo wordt twintig procent van de nieuwe winkels onverhuurd opgeleverd.

De afgelopen tien jaar is de winkelvoorraad gestaag toegenomen tot ruim vier miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlak. Waar lange tijd veel vierkante meters werden toegevoegd en weinig werden onttrokken, ligt die verhouding de laatste jaren dichter bij elkaar. Er worden inmiddels meer winkelpanden onttrokken aan de markt dan toegevoegd.

De leegstand is het grootst in Oost-Groningen, Zuidwest-Overijssel, Flevoland-Midden en Zuid-Limburg, waar meer dan elf procent van het oppervlak niet benut wordt. Vooral veel winkels in centrale winkelgebieden van kleinere en middelgrote steden staan leeg.

Sinds 1968 is het gemiddelde aantal vierkante meters per winkel toegenomen van minder dan vijftig naar ruim 270 vierkante meter. Die stijging komt grotendeels door de ketenvorming die in de detailhandel heeft plaatsgevonden, stelt het PBL. De behoefte aan een grote schaal komt terug in de leegstandcijfers. Zo zijn de leegstaande panden relatief klein. Welke invloed online verkopen hebben op de vraag naar winkelruimte kan het planbureau nog niet zeggen.

Reacties