​‘Provincies hebben retailbelang beter in beeld’

De Provinciale Staten claimen steeds meer hun bestuurlijke rol bij het oplossen van problemen rondom winkelvastgoed. Door de komst van de Retailagenda, de decentralisatie van overheidstaken en de Provinciale Staten-verkiezingen van dit jaar staat retail beter op de provinciale agenda dan voorheen. Dat blijkt uit een analyse van de vastgoedproblematiek in het decembernummer van RetailTrends.

In de meeste coalitieprogramma’s wordt retail met naam en toenaam vermeld, omdat provincies ervan doordrongen zijn dat er iets moet gebeuren, stelt Sander de Rouwe. Hij is vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) namens alle provincies betrokken bij de Retailagenda. De Rouwe wijst de Friesland, waar hij zelf gedeputeerde is. Tot voor kort was er vanuit Provinciale Staten weinig aandacht voor de detailhandel. “Nu spreek is regelmatig met wethouders over wat er wel nodig is. Dat is mede ingegeven door de Retailagenda.”

Provincies kunnen daarnaast via ruimtelijke ordening en indien nodig financiële middelen invloed uitoefenen op de ontwikkeling van winkelvastgoed. “Als het nodig is kan je geldkraan dichtdraaien”, aldus De Rouwe.

Dat gebeurde in Almelo, weet Arjan Raatgever, senior projectleider gebiedsontwikkeling en economie bij Platform31. Daar waren plannen voor extra winkelmeters, terwijl een kwart van de winkels leegstond. Alleen uitbreiding van het compacte winkelcentrum was toegestaan. Toen de lokale voetbalclub promoveerde naar de eredivisie kwamen echter plannen voor uitbreiding van het stadion, buiten het centrum. “Je zag de gemeente uit trots meebewegen. Voetbal heeft een groot belang”, aldus Raatgever.

De provincie riep die ontwikkeling een halt toe. “Wanneer het plan doorgevoerd zou worden, stopte de subsidie voor de aanpak van de binnenstad”, zegt Raatgever. “Daar zijn gepeperde brieven over geschreven van gedeputeerden aan het college van burgemeester en wethouders.”

In het decembernummer van RetailTrends wordt de rol van de overheid binnen het oplossing van de winkelvastgoedproblematiek verder belicht. Wie heeft de regie? Het decembernummer is vorige week verschenen. Klik hier voor meer informatie over een abonnement.

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RetailTrends


Altijd op de hoogte van de laatste trends in de retailsector.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrieven van RetailTrends.

Je bent toegevoegd aan onze mailinglijst!