Uit een enquête van verhuurdersvereniging Vastgoed Belang blijkt dat acht van de tien particuliere winkelpandeigenaren een regeling heeft getroffen met zijn huurders. Dat meldt RTL Nieuws. 

Pandeigenaren maakten de financiële afspraken met hurende winkeliers door de coronacrisis. Per winkelier is gemiddeld een maand huur kwijtgescholden en een maand huur is opgeschort. Bij huurders waar geen regeling is getroffen, was geen sprake van noodzaak, zoals bijvoorbeeld bij supermarkten. 

De uitkomsten van het onderzoek staan haaks op het onderzoek dat Detailhandel Nederland twee weken terug uitvoerde. Daaruit zou blijken dat de helft van de winkeliers geen afspraken met zijn verhuurder had gemaakt over huurverlichting. Volgens Laurens van de Noort, directeur van Vastgoed Belang, zit dat verschil in de achterban van de twee partijen. "Detailhandel Nederland keek naar alle verhuurders, ook de grote spelers. Onze achterban bestaat uit particulieren die voor eigen geld en risico beleggen in vastgoed."

"Wij hebben geen uitsplitsing gemaakt tussen grote en kleine winkelpandeigenaren", zegt de woordvoerster van Detailhandel Nederland. In een aantal gevallen kwam wel naar voren dat waar gesprekken goed verliepen en een akkoord werd gesloten, dit vaak bij particuliere verhuurders was.