Koopjesketen Action heeft onterecht een medewerker ontslagen, omdat hij een plastic tasje van drie cent niet betaalde. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald.

Het gaat om een vulploegmedewerker van het filiaal in Velp. Vanwege carnaval had hij op 20 februari voorafgaand aan zijn dienst twintig poncho's bij zijn werkgever ingeslagen en afgerekend. Om de boel makkelijk mee te kunnen nemen, pakte hij na zijn dienst even na acht uur 's avonds een plastic tasje. De kassa was op dat moment al gesloten. Hij zou dat tasje de volgende dag dan betalen, maar naar eigen zeggen vergat hij dat. Een paar weken later, na de krokusvakantie, werd hem medegedeeld dat hij per direct kon vertrekken.

Volgens de rechter ging Action daarmee veel te ver. Het zero-tolerancebeleid dat de keten heeft, had ook op een andere manier in praktijk kunnen worden gebracht. Het meenemen van een plastic tasje mag weliswaar niet, maar dat kun je geen diefstal of verduistering noemen. "Omdat het tasje eigenlijk niks waard is, anders dan bij diefstal van een voorwerp uit de schappen van een winkel." Daarnaast speelt een rol dat de medewerker, 41 jaar oud, dankzij zijn baan bij Action eindelijk zijn leven weer een beetje op de rit had. Hij zit op dit moment in de schuldsanering en is door het ontslag opnieuw in de financiële problemen gekomen.

Zijn baan krijgt de man niet terug, maar Action moet hem wel ruim zevenduizend euro betalen. Ook moet de keten zijn proceskosten van ruim achthonderd euro betalen. Action laat in een reactie weten dat het zero-tolerancebeleid 'als zodanig' niet ter discussie staat. "In dit geval heeft de rechter geoordeeld op basis van specifieke en deels persoonlijke omstandigheden. Wij hebben kennis genomen van deze uitspraak en beraden ons op eventuele aanscherpingen in de uitvoering van ons beleid."

Eerder deze maand werd Action al op de vingers getikt na het ontslag van een medewerkster die haar vader personeelskorting van 1,69 euro had gegeven. Een stevig gesprek had daar volstaan, zei de rechter.