De stemming onder consumenten is deze maand verslechterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen daalde van -26 in juli naar -29 in augustus.

Daarmee ligt het consumentenvertrouwen ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-6). De hoogste stand ooit werd gemeten in januari 2000 (36), het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Het oordeel van consumenten over de economie verslechterde in augustus, van -51 naar -59. Consumenten waren zowel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als die in de komende twaalf maanden negatiever dan in juli. De koopbereidheid bleef nagenoeg gelijk; die ging van -10 naar -9. De tijd voor het doen van grote aankopen werd als iets ongunstiger beschouwd dan in juli.