De winkelleegstand in de Nederlandse binnensteden neemt het komende jaar flink toe. Begin 2022 zal negentien procent van de winkelmeters leegstaan, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport met medewerking van Locatus.

Voor het rapport werden 53 grote en kleinere binnensteden onderzocht. Het aantal bezoekers is momenteel nog altijd fors lager dan voor de coronacrisis. De onderzoekers verwachten dat grote steden de hardste klappen krijgen. Zo stijgt de winkelleegstand het hardst in Amsterdam, Groningen, Delft en Haarlem. Die steden zijn veelal afhankelijk van toeristen en dagjesmensen en die blijven nu weg.

In Amsterdam neemt de leegstand naar verwachting met ruim 150 procent toe tot een totaal van 14,6 procent. In steden als Heerlen en Roosendaal was de leegstand al hoog, maar neemt die relatief minder sterk toe. Landelijk groeit het aantal lege winkelmeters tot begin 2022 met veertig procent, is de verwachting.

Op langere termijn vreest PBL dat de gevolgen voor kleinere steden, ondanks de minder grote impact van corona, groter blijken. Zij hadden het al moeilijk, terwijl grote steden vermoedelijk veerkrachtiger zullen zijn na de crisis. Het planbureau waarschuwt om niet over te gaan tot overhaaste transformaties van binnensteden, maar goed te kijken wat lokaal nodig is.