Meer regie en vernieuwing gewenst bij ontwikkeling woonboulevards

Woonboulevards huisvesten ruim 1/3 deel van het totale winkelaanbod in de wonenbranche. De economische wind in de rug en de ‘cocooning-trend’ hebben in de jaren tachtig en negentig gezorgd voor een stevige ontwikkeling van meubelconcentraties en woonboulevards. Woonboulevards bleken en blijken een succesformule, want het voorziet in een behoefte. De succesformule in combinatie met de beleidsmogelijkheden leidt als niet wordt opgelet tot onbalans. De deregulering die de Nota Ruimte beoogt zal dit effect versterken. Als op regionaal niveau geen duidelijke visie bestaat met betrekking tot gewenste ontwikkelingen, dan zal toelating van de bestaande uitbreidings- en nieuwbouwplannen leiden tot leegstand en functiewijziging op bestaande locaties. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Woonboulevards, huidige positie en toekomstperspectief’ van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) en Vereniging Meubelboulevards Nederland (MBN). Om het tij te keren moet een aantal ontwikkelingen in gang worden gezet. Deels vanuit de sector zelf: er zal een herstructurering plaats moeten vinden en er is meer vernieuwing in het aanbod van producten en diensten nodig. Deels vanuit de beleidsmakers. Zo moet bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven gekeken worden naar de aanwezigheid van voldoende regionale marktmogelijkheden. Het opstellen van een regionale visie en de verkenning van investeringsbereidheid en eventuele verhuisbereidheid van ondernemers zijn hierbij onmisbaar. Er moet sprake zijn van een sterke regiefunctie binnen regionale samenwerkingsverbanden en op provinciaal niveau. Op deze wijze kan de ontwikkelingsdrang vanuit projectontwikkelaars , en vaak ook gemeenten beheersbaar gemaakt worden. Dit zodanig dat een evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod en dat recht wordt gedaan aan de herstructurering en kwaliteitsverbetering van het regionale wonenaanbod. Kijk op www.hbd.nl voor meer informatie.

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Altijd op de hoogte van de laatste trends in de retailsector.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrieven van RetailTrends.

Er staan fouten in het formulier. Corrigeer je invoer en probeer het opnieuw.

Vul uw wachtwoord nogmaals in ter controle.

Je bent toegevoegd aan onze mailinglijst!